041 756 280     info@resizivljenje.si | Bolje izgubiti minuto v življenju, kot življenje v minuti !

 

Prijavnica na delavnico RešiŽivljenje

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec. Po izpolnitvi spletnega obrazca boste na svoj elektronski naslov prejeli potrditev o prijavi.

V primeru težav s prijavo nas kontaktirajte na info@resizivljenje.si ali nas pokličite na 041 756 280

 Izberite delavnico in termin  

 

 

OSNOVNA PP za dojenčke in otroke

27.junij 2019                                                                

 

Ljubljana | četrtek, 27.junij 2019 | 17:00-20:00                                                                                                                

     

CENA:                                                                                                                    

posamezno                                                                                                                   

30,00eur + ddv (22%) | 36,60eur z ddv                                                                          

za 2 osebi (par):                                                                                                            

55,00 eur + ddv (22%) | 67,10eur z ddv                                                                         

 

VSEBINA DELAVNICE

 

 

Se vidimo? - izpolnite ↓ prijavni obrazec ↓

Na delavnico se lahko prijavite tudi preko te povezave:

--> bit.ly/Vem_KakoUkrepati_delavnica

Prijava na delavnico

1. Trenutno so razpisani naslednji termini naših delavnic (izberite delavnico):

2. Ime in priimek

3. Naslov

4. Poštna številka in kraj

5. E-naslov

6. Telefonska številka

7. Število udeležencev

8. Ime in priimek partnerja*

* V primeru prijave dveh udeležencev (par) vpišite v ustrezno polje tudi Ime in priimek ter e-naslov drugega udeleženca. 

9. E-naslov partnerja*

10. Opombe (doječe matere, kode za popust, če želite račun na podjetje, ipd...)

11. Strinjam se s splošnimi pogoji Delavnice prve pomoči dojenčkom in otrokom

**V kolikor za razpisan termin ne bomo prejeli zadostnega števila plačanih prijav (min 15 udeležencev), si pridružujemo pravico do odpovedi ali prestavitve termina delavnice, kar vam javimo najkasneje 3 delovne dni pred izvedbo. Denar vam vrnemo ali pa vas povabimo na naslednjo delavnico. Prav tako si v primeru večjega števila prijav (nad 30 udeležencev), pridružujemo pravico skupino razdeliti in delavnico izvesti v različnih terminih.

 

***V primeru, da se delavnice ne morete udeležiti, nam vašo odjavo prosimo sporočite na info@resizivljenje.si, najkasneje 3 dni pred pričetkom delavnice. V nasprotnem primeru plačane prijavnine ne vračamo - vas pa povabimo na naslednjo razpisano enakovredno delavnico.


Splošni pogoji

 

Splošni pogoji Delavnice Rešiživljenje:

 

I. Splošne določbe

 

Podjetje Tadej Cunder, s. p., organizira izobraževanja – Delavnice prve pomoči dojenčkom in otrokom Rešiživljenje, katere se lahko udeležijo fizične osebe in osebe zaposlene pri pravnih osebah. Na Delavnicah prve pomoči dojenčkom in otrokom Rešiživljenje se bodo udeleženci naučili:

- kako preventivno varnostno ukrepati, da v bivalnem in zunanjem okolju do neljubih situacij sploh ne pride

- pravilnega osnovnega pristopa pri poškodbah dojenčka in otroka

- osnovnega sistemskega pristopa za ocenjevanje zdravstvenega stanja dojenčka in otroka (ABCD)

- kako v kritičnih situacijah ohraniti trezno presojo

- prepoznati zdravstveno stanje pri dojenčku in otroku, ki zahteva oskrbo medicinskega osebja

- pravilno ukrepati v primeru bolezenskih stanj (oživljenje, delo z defibrilatorjem, dihalne stiske, vročinska stanja, zastrupitve, driske, bruhanje, alergije, nemir) in poškodb (padci, krvavitve, opekline, podhladitve, tujki, prometne nesreče, poškodbe z elektriko, utopitve, imobilizacija, najpogostejše napake pri ukrepanju)

 

 

II. Opredelitev pojmov

 

Delavnica prve pomoči dojenčkom in otrokom Rešiživljenje – delavnica, kjer se bodo udeleženci prek teoretičnega in praktičnega dela naučili prve pomoči dojenčkom in otrokom (v nadaljevanju Delavnica Rešiživljenje). Delavnice Rešiživljenje so zasnovane tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, zato je število udeležencev omejeno na največ 30 udeležencev.

 

Prodajni kanali – udeleženec se lahko na Delavnico Rešiživljenje prijavi prijavi prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano prijavnico ali s pismom, poslanim po pošti.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.resizivljenje.si/prijavnica in dostopni na sedežu podjetja Tadej Cunder, s.p., V Murglah 48, Ljubljana.

Prijavitelj – fizična ali pravna oseba, ki odda prijavo za udeležbo na Delavnici Rešiživljenje.

Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki poravna prijavnino za prijavljene osebe na Delavnico Rešiživljenje.

Udeleženec – fizična oseba, ki je poravnal prijavnino in se udeleži Delavnice Rešiživljenje. Po delavnici prejme potrdilo, ki potrjuje obisk delavnice Rešiživljenje.

Termin – razpisan kraj in datum, kjer se izvaja delavnica Rešiživljenje.

 

 

III. Prijava

 

Na Delavnico Rešiživljenje se lahko prijavijo vse polnoletne osebe.

Delavnice Rešiživljenje potekajo v slovenskem jeziku, izvajajo pa jo visoko usposobljeni zdravstveni delavci, inštruktorji reševalcev ITLS (OSNOVNA PP), pridruži pa se jim tudi zdravnik urgentne medicine (NAPREDNA PP).

 

Termin za delavnice Rešiživljenje je razpisan in objavljen na spletnih straneh www.resizivljenje.si. V primeru morebitne prestavitve ali odpovedi izobraževanja vse prijavljene pravočasno obvestimo, plačane prijavnine pa vrnemo (praviloma vsaj 3 delovne dni pred delavnico).

Pridružujemo si pravico do spremembe datuma, ure, izvajalca (nadomestimo z enakovrednim) ali dvorane, pri čemer vsebina delavnice ostane nespremenjena.

Fizične osebe se na delavnico Rešiživljenje lahko prijavijo prek spletne strani www.resizivljenje.si, prek elektronske pošte na naslov info@resizivljenje.si, ali na telefonski številki 041 756 280.

Pravne osebe se na delavnico Rešiživljenje lahko naročijo po elektronski pošti na naslov info@resizivljenje.si ali prek strani www.resizivljenje.si/prijavnica - kjer pod opombe vpišejo svojo davčno številko.

Takoj po prejeti prijavi bo prijavitelj prejel avtomatski odgovor z informacijami o nadaljnem poteku prijavnega postopka.  Predračune za plačilo prijavnine pošiljamo praviloma, ko je na posamezno delavnico prijavljeno vsaj 15 ljudi. S prejemom avtomatskega odgovora je za prijavitelja rezervirano mesto na delavnici Rešiživljenje (do izteka roka za plačilo navedenega na predračunu). Dokončno potrditev udeležbe prejme udeleženec, ko je prijavnina plačana.

Oseba, ki je prijavljena na delavnico in prijavnino poravna v roku pred izvedbo delavnice RešiŽivljenje na račun podjetja Tadej Cunder, s. p., V Murglah 48, 1000 Ljubljana, številka računa SI56 3000 0000 7036 998 odprt pri Sberbank, d. d., se smatra za udeleženca delavnice, dokler svoje udeležbe ne odpove (vsaj 3 delovne dni pred delavnico).

Prijavitelju in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 98/2004). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004 do 113/2005) s plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.

V primeru, da je za delavnico Rešiživljenje na določen termin prijavljeno več kot 30 udeležencev, imajo prednost udeleženci, ki so prej poravnali prijavnino.

V primeru, da je na delavnico Rešiživljenje na določen termin plačanih manj kot 15 prijavnin, se udeležence obvesti o nadomestnem terminu za izvedbo delavnice Rešiživljenje najmanj tri dni pred načrtovano izvedbo. Plačan denar se vrne v celoti, ali pa se udeležence povabi na naslednjo delavnico.

 

 

IV. Plačevanje obveznosti

 

Račun za prijavnino plača plačnik na podlagi predračuna poslanega po elektronski pošti. Rok plačila je naveden na predračunu. S plačilom prijavnine je prijava dokončna in mesto dokončno rezervirano za udeleženca.

Reklamacije do roka plačila navedenega na računu sprejema podjetje Tadej Cunder s.p. po elektronski pošti info@resizivljenje.si.

V primeru neplačila predračuna, mesto za prijavljenega udeleženca ni rezervirano in prijavnina ni veljavna.

 

Če se prijavljeni iz kateregakoli razloga delavnice ne more udeležiti, pa je kotizacija že plačana, nas mora prijavljeni o tem obvestiti vsaj tri dni pred pričetkom delavnice. V nasprotnem primeru, podjetje Tadej Cunder s.p. zadrži kotizacijo v celoti.

 

V. Spremembe pogojev ponudbe

 

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo prijavitelji in plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.resizivljenje.si ali po elektornski pošti. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.resizivljenje.si.

 

 

VI. Podatki o prijavitelju/plačniku/udeležencu

 

Podjetje Tadej Cunder, s.p., bo osebne podatke prijavitelja/plačnika/udeleženca uporabljalo za izpolnjevanje poslovnega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). S prijavo prijavitelj/plačnik/udeleženec dovoljuje, da podjetje Tadej Cunder, s.p., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Tadej Cunder, s.p., in partnerskih podjetij podjetja Tadej Cunder, s.p., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Tadej Cunder, s.p., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve prijavitelja/plačnika/udeleženca. Prijavitelju/plačniku/udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).

Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.resizivljenje.si se hranijo pri podjetju Tadej Cunder, s.p., zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Tadej Cunder s.p. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1).

 

 

VII. Končne določbe

Prijavitelj/plačnik/udeleženec izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Tadej Cunder, s.p., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med prijaviteljem/plačnikom/udeležencem in podjetjem Tadej Cunder, s.p. Prijaviteljem/plačnikom/udeležencem so na razpolago na spletni strani www.resizivljenje.si in na sedežu podjetja.

 

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljata Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 114/2006) in Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93 do 139/2006).

 

Podjetje Tadej Cunder, s.p., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje prijavitelja/plačnika/udeleženca o tem obvesti z objavo v elektronskih medijih.

 

 

Veljavnost od 1.1. 2014.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih